Jak wyrobić uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV?

Niniejszy artykuł pod tytułem Komunikatory głosowe dla graczy, które warto zainstalować nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Komunikatory głosowe dla graczy, które warto zainstalować należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Aby podjąć pracę w zawodzie elektryka, warto ukończyć kurs przygotowawczy oraz przystąpić do egzaminu, by wyrobić sobie uprawnienia elektryczne SEP. Uprawnienia te nie są bezterminowe. Jak je wyrobić?

SEP – co to takiego?

SEP to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. To organizacja pozarządowa, której zadaniem jest popularyzacja zawodu elektryka oraz edukacja w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych. To polskie stowarzyszenie posiada oddziały na terenie całego kraju (między innymi w takich miastach jak Toruń, Poznań, Kraków, Kielce, Katowice, czy Warszawa) i organizuje między innymi szkolenia elektryczne SEP do 1 kV.

Uprawnienia elektryczne SEP – co to za kwalifikacje?

Uprawnienia SEP do 1 kV uprawniają do pracy z urządzeniami  elektrycznymi. Tego rodzaju kwalifikacje są niezbędne, by podjąć pracę przy eksploatacji, konserwacji, remontach, montażach i kontrolach urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych.

Jak wyrobić uprawnienia elektryczne SEP?

Kurs na elektryka można zrobić w wielu miastach Polski, zajęcia przygotowują nie tylko do zdania egzaminu, ale także do pracy na stanowisku elektryka. Aby wyrobić uprawnienia elektryczne SEP, należy przystąpić do egzaminu, który składa się z dwóch części:

  • Teoretycznej
  • Praktycznej

Wiedzę konieczną do pozytywnego ukończenia zaliczenia egzaminu można zdobywać samodzielnie lub uczęszczając na specjalne kursy SEP. Aby przystąpić do zajęć, należy spełnić jedynie dwa warunki: posiadać wykształcenie na poziomie minimum podstawowym oraz być pełnoletnim. Mile widziane (ale nieobowiązkowe) jest wykształcenie elektryczne lub doświadczenie zawodowe w dziedzinie energetyki.

Egzamin SEP

W trakcie zajęć przygotowujących do egzaminu SEP, uczestnik poznaje najważniejsze informacje dotyczące dozoru oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Zakres egzaminu obejmuje najważniejsze przepisy i wymagania, a także zasady  wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. Uczestnik poznaje także zasady postępowania w przypadku awarii lub innych zagrożeń bezpieczeństwa. Chęć przystąpienia do egzaminu można zgłosić w wybranej placówce SEP, koszt egzaminu to około 200,00 zł. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zdobytych uprawnieniach SEP. Uzyskane uprawnienia nie są bezterminowe, należy je odnawiać co 5 lat.